Przy mijaniu dużych pojazdów nie ma miejsca dla pieszego! Pobocza są rozjeżdżane przez auta

Przy mijaniu dużych pojazdów nie ma miejsca dla pieszego! Pobocza są rozjeżdżane przez auta