Andrzej Bystron – Twój reprezentant w Sejmie. Nowa energia w walce o sprawy ważne dla Kaszub i Pomorza

  • 04.10.2019, 13:31
  • Redakcja wejherowo24.info
Andrzej Bystron – Twój reprezentant w Sejmie. Nowa energia w walce o sprawy ważne dla Kaszub i Pomorza
Dał się poznać jako aktywny, zaangażowany i przede wszystkich wsłuchujący się w głos mieszkańców samorządowiec oraz społecznik, wykorzystujący pokłady niespożytej energii dla dobra mieszkańców. Walczy o przywrócenie bezpośredniego połączenia drogowego Kaszub z lotniskiem. Z równie dużym wysiłkiem, zapałem i determinacją stara się o pozyskanie środków na budowę niezwykle istotnej i potrzebnej inwestycji dla wszystkich mieszkańców – hospicjum. Postanowił też zawalczyć o mandat Posła na Sejm RP, 
chcąc pożytkować swoją wiedzę, doświadczenie i potencjał w walce o sprawy ważne dla Kaszubów, Pomorzan i Polaków. Mowa o Andrzeju Bystronie, 
który w rozmowie z nami przybliżył cele, jakie stawia sobie do osiągnięcia jako poseł Ziemi Kaszubskiej.

Jest Pan samorządowcem, znanym z aktywności i zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. Prosiłabym jednak o przedstawienie pokrótce naszym Czytelnikom dotychczasowej swojej działalności społecznej. 

 

W 2014 roku zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej w Kartuzach,
kiedy ordynacja wyborcza wyznaczyła jednomandatowe okręgi wyborcze. Mój okręg obejmował sołectwo Mezowo tzn. wieś Mezowo oracz Burchardztwo.
Już jako Radny Rady Miejskiej zostałem przez koleżanki i kolegów radnych wyznaczony do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zapewne wszyscy czytelnicy wiedzą, że zakres zagadnień, które porusza komisja rewizyjna jest bardzo szeroki, ale przede wszystkim problemy dotyczą gospodarności zasadności i sposobu wydawania środków finansowych przez gminę. Wykonując mandat radnego zawsze na bieżąco reagowałem na sygnały mieszkańców sołectwa Mezowa i nie tylko.

Będąc członkiem Klubu Porozumienie Samorządowe Rady Miejskiej w Kartuzach zawsze miałem zaplecze w postaci większości Rady Miejskiej, które wspierało mnie w moich inicjatywach. Bez wsparcia Koleżanek i Kolegów moje pomysły w ogóle nie ujrzałyby tzw. światła. Tutaj korzystając z okazji bardzo im dziękuję.
Moje inicjatywy społeczne, które dotyczyły nie tylko inwestycji drogowych czy społecznych zawsze miały na uwadze wygodę i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Bardzo dużo małych i większych zadań zostało wykonanych w sołectwie Mezowo wyłącznie i w związku z mojej determinacją w działaniu np. modernizacja ul. Drobiarzy czy ul. Jeziornej w Mezowie część asfaltowa, czy różnego rodzaju oznakowania, które ułatwiają w poruszaniu się kierowcom.
W tym miejscu muszę wspomnieć o bardzo praktycznej formie informowania wyborców o mojej aktywności społecznej, z którego do dzisiaj bardzo korzystam
i zachęcam do obserwowania tzn. dawniej grupa mieszkańców Sołectwa Mezowo aktualnie grupa Mieszkańców Powiatu Kartuskiego. W tym komunikatorze społecznym umieszczam większość istotnych wydarzeń dotyczących mieszkańców.

Zapraszam do korzystania: https://www.facebook.com/groups/108339456476268/
Następnie jesienią 2018 roku ze skutkiem pozytywnym zdecydowałem powalczyć o mandat Radnego Powiatu Kartuskiego w okręgu Gminy Kartuzy. Będąc Radnym Powiatu zdecydowanie stwierdzić należy, że zakres zagadnień i ich skala jest znacznie szersza. Bardzo dużo ważnych kwestii wystarczy tylko inicjować wspierać i koordynować.
Takim przykładem działań jest inicjatywa, którego autorem jest ks. dr Marek Trybowski pomysłodawca powstania Hospicjum w Kartuzach. Obejmując mandat zdecydowałem o wsparciu tego zadania, które zapewne jest ważne dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Z mojej inicjatywy inwestycja powstającego Hospicjum znana jest już w gremium rządowym. 

 

Skąd decyzja o ubieganiu się o mandat Posła na Sejm RP?

Kto zna mnie osobiście, wie że stawiam sobie zawsze wysoko poprzeczkę. Jednak kandydowanie na posła to bardzo duże wyzwanie. Uważam, że dla regionu Kaszub przy mojej determinacji i wytrwałości mogę dużo zdziałać dla dobra naszych okolicznych powiatów. Będąc wcześniej radnym poznałem potrzeby samorządów.
W aktualnej działalności poznałem meandry zarządzania i funkcjonowania administracji samorządowej. W takiej sytuacji wiem, jak wpływają tworzone przez posłów ustawy na naszą przyszłość. Uważam, że takie doświadczenie jest bardzo przydatne w funkcjonowaniu każdego posła. W połączeniu mojego zaangażowania i wytrwałości oraz zaplecza w postaci posłów, który reprezentują Zjednoczoną Prawicę jest szansa, że będę skutecznym posłem. Ponadto uważam, że wielu aktualnych parlamentarzystów po kilku kadencjach są w pewien sposób oderwani od bieżącej rzeczywistości (po 12 – 30 latach bycia posłem). Uważam, że Nasz System Parlamentarny powinien być mieć pewien wymuszony system odnawiania części kadry posłów - tzw. wymuszać przerwę w możliwości kolejnego kandydowania. 

 

Udowodnił Pan, że na Pana pomoc można liczyć w różnych sprawach. Szczególnie bliskie są Panu tematy dotyczące rozwoju infrastruktury. Niewątpliwie dla rozwoju naszego regionu niezmiernie istotne jest powstanie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Jakie działania, w tym kierunku należy podjąć, by przyspieszyć powstanie tej inwestycji ?

 

Uważam, że wspólne działania pozostałych posłów z obszaru Trójmiasta (łącznie 26 osób) bez względu na barwy partyjne mogą zdynamizować stan prawny planowanej inwestycji. Z posiadanych informacji wynika, że inwestycja ma tzw. zielone światło i zostanie wykonana w tzw. 3xP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Obecnie wspomniane zadanie ma prawomocną opinię środowiskową, która ze względu na protesty miała wydłużony bieg powstawania. W systemie tzw. 3xP kwestia projektowania i realizacji będzie po stronie wykonawcy inwestycji, co w znaczny sposób skróci bieg realizacyjny. I właśnie, w tym zadaniu jest bardzo duże pole do zrealizowania się aktywności mojej osoby posła. Z tego również powodu zainicjowałem pomysł odtworzenia połączenia Kaszub z Lotniskiem w Gdańsku i dalej z Trójmiastem. Stworzona przeze mnie petycja również wychodzi naprzeciw takiej współpracy. Według mnie samorządy powinny myśleć perspektywicznie i dalekosiężnie. Nie powinny się zamykać, patrzeć tylko na krótkoterminowe potrzeby. Dzisiaj wszyscy jesteśmy bardzo mobilni i należy być otwartym. 

 

O tym jak ważna jest obwodnica przekonali się mieszkańcy Kościerzyny,
gdzie od dwóch lat dzięki inwestycji udało się usprawnić i upłynnić ruch przez miasto. Niemniej przydałby się kolejny etap obwodnicy.

 

Z obserwacji wielu osób zajmujących się problematyką drogową i sam stwierdzam, że wjazd do Kościerzyny od strony Gdańska po powstaniu obwodnicy południowo wschodniej w bardzo dużym stopniu poprawił ruch w samym centrom miasta. Samochody ciężarowe omijają miasto. Jednak od strony Stężycy (Kościerzyna Wybudowanie i dalej Lęborka) sytuacja komunikacji drogowej nie uległa zmianie. Uważam, że należy już teraz zastanowić się nad przebiegiem tej części obwodnicy Kościerzyny od strony północnej. Zwracam szczególną uwagę, że w tej części miasta oraz gminy Kościerzyna tereny są jeszcze niezabudowane. W takiej sytuacji uważam, że stworzenie koncepcji i a następnie opinii środowiskowej jest bardzo ważnym elementem dla powstania tej inwestycji.

 

Bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne w mieście to bardzo istotna sprawa, szczególnie dla Wejherowa, przez które to miasto prowadzi magistrala kolejowa. Jak rozwiązać ten problem, by usprawnić ruch przez Wejherowo?

 

W mojej ocenie należy podjąć działania w kierunku powstania tunelu dla samochodów ułatwiającego przemieszczanie się pod linią kolejową co połączy dwie części miasta. Wiem, że bardzo często czas oczekiwania jest tak długi, że kierowcy rezygnują z przejazdu do drugą część miasta. Powstanie takiego tunelu w dzisiejszych inwestycjach infrastrukturalnych nie jest już takim wydarzeniem jak jeszcze 20 – 30 lat temu. Jestem przekonany, że przy współfinansowaniu samorządów miasta oraz powiatu i wsparciu centralnym PKP PLK tzn. Polskie Linie Kolejowe ta inwestycja ma szansę powstać. Będąc posłem zapewniam, że stworzę inicjatywę takiego rozwiązania komunikacyjnego. Dzisiejsze realia społeczno-polityczne nie są dla ludzi, którzy tylko obiecują, ale wykonują to co zapowiedzieli. Jestem przekonany, że takie zadanie otrzymałoby wsparcie z różnych stron sceny politycznej. 

 

Im szybciej następuje postęp technologiczny, tym częściej zapominamy
o naturze, środowisku. Tymczasem prawdziwy postęp obejmuje nie tylko rozwój materialny, ale także niewymierną jakość życia i zachowanie dobrej kondycji środowiska. Jak istotnym punktem Pana programu wyborczego jest ekologia?

 

Moim zdaniem na najbliższe lata władze centralne powinny bardzo poważnie zastanowić nad możliwością rozszerzeniem, a na wielu obszarach wiejskich zbudowania pełnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Gdyż aktualnie jedynie miasta
i część obszarów wiejskich w skali Naszego Krają mają sieć kanalizacji sanitarnej. Ostatnie przykłady medialne z Gdańska czy Warszawy ukazują jakie to powoduje konsekwencje dla środowiska. 

 

Z roku na rok przybywa kolejnych kilometrów sieci kanalizacyjnych. Niestety nie wszystkim samorządom udaje się pozyskać środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnych. Co w tym zakresie należałoby zmienić, aby przyspieszyć, ważny dla środowiska, proces kanalizacji, szczególnie obszarów wiejskich?

 

Obecnie problemem jest wysokość dofinansowania lub jego brak z Funduszy Ochrony Środowiska ze względu na kryteria dotyczące ilości przyłączy gospodarstw domowych na 1 km sieci. Ten podstawowy element trzeba zmienić lub wyznaczyć inne główne kryteria takiego dofinansowania np. kondycja finansowa jednostki samorządowej. Samorządy same z tak kosztownym zadaniem sobie nie poradzą. Często tak inwestycja to koszt kilkudziesięciomilionowy. 

 

Racjonalnie podchodząc do tematu, trzeba stwierdzić, że nie da się skanalizować wsi w stu procentach. Jakie rozwiązanie pozostaje więc dla tych gospodarstw,
do których sieć kanalizacyjna nie dotrze? 

 

Pozostają przydomowe oczyszczalnie lub stworzenia takich punktów silosów oczywiście bezodpływowych wspólnego gromadzenia ścieków dla 5-10 gospodarstw domowych i transport wozami asymilacyjnymi. Takiego transportu ścieków nie unikniemy.

 

Kaszuby słyną z pięknych krajobrazów. Niestety, szczególnie kościerzacy, nie mogą pochwalić się równie czystym powietrzem. Jak w walce o czyste powietrze mogą nas wesprzeć politycy? Jak walczyć ze smogiem?

 

Jestem pod wrażeniem programu czyste powietrze, który wkrótce będzie odczuwalny dla nas wszystkich. Jednak w mojej ocenie musimy zwiększyć zaangażowanie Spółki Skarbu Państwa takiej jak PGNiG w intensyfikowanie powstawania sieci gazowej. Osobiście w miejscu zamieszkania od 2 – 3 lat prowadzę korespondencję z PGNiG oddział w Gdańsku i Mieszkańcy składali wnioski o warunki przyłącza gazowego. Jednak efektów planowania inwestycji nie ma. 

 

Jako kuratorowi sądowemu niezwykle bliskie są Panu problemy społeczne. Czym jest dla Pana tolerancja?

 

Według mnie to wzajemne poszanowanie ze szczególnym podkreśleniem wzajemne poglądów i postaw dotyczących wyznania religijnego i codziennego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Jak spostrzega Pan środowisko LGBT w Polsce?

 

W mojej ocenie te środowiska są inspirowane i wspierane materialnie przez osoby trzecie. Trudno mi określić przez kogo jednak zapewne nie przez osoby, które dobrze życzą Polsce czy Naszemu Społeczeństwu. Osoby homoseksualne były zawsze i to się nie zmieni, znam takie osoby osobiście i darze je szacunkiem. Jednak pozostałe osoby określane ogólnie w grupie LGBT to wg mnie tzw. przebierańcy lub ekshibicjoniści, którzy mają potrzebę zwrócić na siebie uwagę.

 

Jakie ma Pan zdanie odnośnie zaostrzenia ustawy aborcyjnej?

 

Ten problem w bardzo poważny sposób dzieli nasze społeczeństwo. Jednak problem aborcji (zabijania) jest uregulowany w Kodeksie Karnym. Wszyscy wiemy, i nic tego nie zmieni, że w trzecim tygodniu życia bije już serce małego dziecka. Medycyna zna bardzo dużo przypadków, że diagnozy medyczne zostały mylnie postawione. Sumienie rodziców, którzy dopuścili się aborcji swojego dziecka jest obarczone często do ostatnich dni wyrzutami. Ze względu na zawód znam przypadki matek, które aby dokonać "legalnie" wg polskich norm prawnych aborcję zgłaszały prokuraturze, że dokonano na nich gwałtu seksualnego. Reasumując problem jestem przeciwny aborcji jako takiej. 

 

Jak program 500+ wpłynął na status rodzin wielodzietnych? 

 

Ten program jest najlepszym programem z możliwych, gdyż rodziny decydują
o sposobie wydatkowania otrzymywanych środków. Rodzice znają swoje potrzeby i na bieżąco wydatkują otrzymane pieniądze. Rodziny wielodzietne nie muszą wreszcie być na tzw. garnuszku Opieki Społecznej. GOPS-y w skali całego kraju stwierdzają spadek wniosków o przyznanie pomocy czy na węgiel czy na zakup lekarstw lub inne potrzeby bieżące. Według mojej oceny nikt z nas nie lubi prosić (żebrać) o pomoc to jest kwestia bardzo delikatna. Rodziny wielodzietne otrzymały od Państwa należny im szacunek. Przed uruchomieniem programu 500+ problemy materialne w rodzinach wielodzietnych hamowały rozwój zdolnych dzieci z tych rodzin. 

 

Wybory już niebawem. Jeśli zyska Pan zaufanie społeczeństwa i otrzyma mandat posła, jak widzi Pan współpracę ze społeczeństwem? 

 

Gdybym został obdarzony zaufaniem i uzyskał mandat posła to zapewniam
i obiecuję, że moja osoba nie będzie tylko widywana przy pomnikach i na zdjęciach. Wiem, że kontakt z lektoratem – wyborcami jest najważniejszy. Nie może być tak, że poseł po wybraniu jest oderwany od środowiska, które go wybrało, aby ich reprezentował. Jakiś czas temu doświadczony samorządowiec wygłosił takie stwierdzenie: "że po ogłoszeniu wyników wyborczych rozpoczyna się kolejna kampania". Jednocześnie wiem, że wszystkich nie jestem wstanie przekonać do swojej kandydatury, ale jestem pokorny i poddaję się ich ocenie i przyjmę każdy wynik. 

 

Dlaczego 13 października warto postawić "krzyżyk" przy Pana nazwisku? 

Mam nadzieję, że moje wcześniejsze działania jako radnego Rady Miasta
w Kartuzach oraz radnego Powiatu Kartuskiego zostały zauważone i przekonają Wyborców do oddania na moją osobę głosu. Większość tych działań można przeanalizować na stworzonej przeze mnie i administrowanej na portalu społecznym FB – Grupie Mieszkańców Powiatu Kartuskiego, 

Link: https://www.facebook.com/groups/108339456476268/

Ponadto jestem kandydatem, którego tradycyjny model rodziny jest usankcjonowany w chrześcijańskiej kulturze i tradycji. Myślę, że dałem się poznać jako aktywny, zaangażowany i przede wszystkich wsłuchujący się w głos mieszkańców samorządowiec oraz społecznik, wykorzystujący pokłady swojej niespożytej energii dla dobra mieszkańców. Walczę o przywrócenie bezpośredniego połączenia drogowego Kaszub z lotniskiem. Z równie dużym wysiłkiem, zapałem i determinacją staram się o pozyskanie środków na budowę niezwykle istotnej i potrzebnej inwestycji dla wszystkich mieszkańców - hospicjum. Postanowiłem zawalczyć
o mandat Posła na Sejm RP, by pożytkować swoją wiedzę, doświadczenie i potencjał w walce o sprawy ważne dla Kaszubów, Pomorzan i Polaków. 

 

Drodzy Wyborcy proszę dać szansę nowym osobom, którzy nie są wypaleni w imię mojego hasła: Nowy Poseł – Nowa Energia” do działania.

Redakcja wejherowo24.info

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe