Ostrożny i oszczędny budżet, ale... Nie zabraknie funduszy na niezbędne zadania.

  • 18.12.2019, 11:34 (aktualizacja 18.03.2020, 09:41)
  • Redakcja wejherowo24.info
Ostrożny i oszczędny budżet, ale... Nie zabraknie funduszy na niezbędne zadania.
Budżet miasta Wejherowa został przygotowany bardzo ostrożnie i oszczędnie. Będzie to jeden z najtrudniejszych budżetów w ciągu ostatnich 10 lat. Za przyjęciem budżetu na 2020 rok głosowało 14 radnych, 5 wstrzymało się, a nikt nie był przeciw.

Przyszłoroczne dochody wyniosą  250.449.880 zł, natomiast wydatki 250.424.304 zł. Wskaźnik zadłużenia jest jednym z najniższych w kraju i  wynosi 26,76%, co nie stanowi nawet połowy 60-cio procentowego  progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną. 

Przyszłoroczny budżet to kontynuacja budowy bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część miasta. 

W 2020 roku wydatki na drogi razem z wykupami gruntów i infrastrukturą wyniosą 13,4 mln zł. Przyszły rok, podobnie jak poprzednie, upłynie zatem pod znakiem realizacji inwestycji drogowych. Nie zabraknie też funduszy na inwestycje sportowo – rekreacyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego czy chociazby na zakończenie  budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. 

W 2020 zaplanowano fundusze m.in na:

- roboty budowlane na węźle integracyjnym Wejherowo (KWIATOWA )  za około 7,5mln zł,

- w ramach Rewitalizacji Śródmieścia -  z wykorzystaniem  środków unijnych realizowane będą;

dokumentację projektową dotyczącą ul. Hallera,

dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania Parku Kaszubskiego wraz z jego realizacją,

dokumentację projektową łącznika  pomiędzy ul. Dworcową a Kopernika, 

projekt i wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron,  

dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Strzelecką a Kalwaryjską, 

planowana jest przebudowa ul. Kopernika oraz remont elewacji i zagospodarowanie podwórek.

Nadal konsekwentnie realizowane będą zadania z zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji zabezpieczając na ten cel 300 tys. zł.

Ponadto zaplanowano przystąpić do zadania pod nazwą Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”.

Jednym z ważniejszych elementów budżetu będzie realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego edycji 2018 i 2019 roku na łączną kwotę ponad 1,6 mln  zł. 

Na bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz remonty dróg i chodników zabezpieczono kwotę ponad 471 tysięcy zł. Planowane sa utwardzenia kolejnych dróg przez ułożenie nawierzchni z płyt. Na to przedsięwzięcie  przeznaczono 500 tys. złotych.

Z ważniejszych inwestycji podjęte w 2020 roku będą kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego za kwotę 1.727.321 zł.

Kontynuowane będą zadania  związane  z przebudową i rozbudową budynku na cele związane z parkiem miejskim w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie” przy ulicy Św. Jacka 19 Zaplanowaliśmy również środki na remonty zasobów mieszkaniowych miasta.  

Władze miasta oraz radni wiele starań wkąłdają w stałe podnoszenie jakości oświaty w naszym mieście. Budżet wejherowksiej oświaty na rok 2020 wysokości 74.747.831 zł, natomiast wstępna subwencja ogólna - część oświatowa to kwota 37.605.573 zł. Do oświaty miasto dokłada zatem ponad 35 mln zł. 

Miasto będzie dalej wspierało rozwój kultury, sportu i cele społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń.

 

Poniżej przedstawiamy stanowisko Klubu Radnych „Wolę Wejherowo” w sprawie budżetu na 2020 rok, które wpłynęło do naszej Redakcji.

Szanowni Mieszkańcy! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!

Radni klubu Wolę Wejherowo popierają budżet miasta na rok 2020 przygotowany przez prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta. Decyzję podejmujemy po wnikliwej analizie projekt budżetu oraz otrzymaniu od prezydenta i urzędników wszystkich oczekiwanych przez nas wyjaśnień i informacji. Konsekwentnie popieramy również wieloletnią prognozę finansową, gdyż zawiera ona środki na kontynuację zadań inwestycyjnych w następnych latach.

Jesteśmy świadomi, że przyszłoroczny budżet będzie wyjątkowo trudny, oszczędny i ostrożny. Z przyczyny niezależnych od prezydenta i radnych, konieczna jest rezygnacja z wielu zadań i na wiele potrzeb zabraknie środków. Wynika to z trudnej sytuacji samorządów w całej Polsce, co jest ostatnio przedmiotem szerokiej debaty publicznej. 

Będziemy negatywnie odczuwali ogromne niedofinansowanie oświaty przez rząd, utratę znacznych dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych oraz duży powszechny wzrost kosztów w gospodarce. 

Tym bardziej z uznaniem przyjmujemy propozycje Pana Prezydenta zawarte w budżecie skonstruowanym w tak trudnej sytuacji, m.in. dokończenie budowy Węzła Wejherowo (Kwiatowa), budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, znaczne wydatki na budynki i lokale mieszkalne, w tym zadania służące poprawie jakości powietrza, oraz kontynuację budżetu obywatelskiego. Miasto będzie wspierało rozwój kultury, sportu i cele społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń. Powyższe jest realizacją naszego programu wyborczego.

Liczymy, że w ciągu roku w miarę możliwości finansowych zrealizowane zostaną już złożone i nowe wnioski oraz postulaty mieszkańców i radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo.

Trzeba powiedzieć sobie jasno: czasy dla samorządów są ciężkie, a przyszłość niepewna i nieprzewidywalna. W poczuciu odpowiedzialności za miasto poprzemy budżet na rok 2020, wspólnie z naszymi partnerami z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Ponad Podziałami. Apelujemy do wszystkich radnych o jedność i wspólne działanie, niezależenie od waszej przynależności i sympatii. Pokażmy, że potrafimy razem podjąć wysiłki i razem głosować, aby pomimo problemów budżetowych miasto normalnie funkcjonowało i rozwijało się w 2020 roku z korzyścią dla naszych mieszkańców. A jeśli już ktoś nie chce pomóc, to niech chociaż nie przeszkadza prezydentowi, bo i tak sytuacja jest trudna.

Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja wejherowo24.info

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe