Absolutorium dla prezydenta Hildebrandta. Mimo pandemii, prężny rozwój Wejherowa

  • 15.06.2021, 14:49 (aktualizacja 15.06.2021, 15:48)
  • UM Wejherowo / redakcja
Absolutorium dla prezydenta Hildebrandta. Mimo pandemii, prężny rozwój… zdj: UM Wejherowo
Prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt – otrzymał absolutorium za 2020 rok. Pomimo utrudnień pandemicznych, rozwój miasta wciąż był na wysokim poziomie.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa oraz Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za 2020 rok. Po analizie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za rok 2020” oraz innych dokumentów stwierdzono, że prezydent Krzysztof Hildebrandt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

● 272 074 699,78 zł – dochody budżetowe w 2020 r.

● 281 369 954,46 zł – wydatki budżetowe w 2020 r.

Wydatki majątkowe, inwestycje – 40 609 230,37 zł, zaś pozyskane środki zewnętrzne, dotacje inwestycyjne unijne i krajowe – 12 577 521,14 zł

 

Nie zabrakło licznych inwestycji drogowych, te bowiem stanowiły 55 % wydatków. Inwestycje drogowe w 2020 roku, 55% wydatków

● Zakończono Metropolitalny Węzeł Integracyjny Kwiatowa z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi

● Wybudowano parking przy szpitalu, obok ul. Jagalskiego

● Utwardzono ulice płytami drogowymi, m.in. ul. Południową

● Rozpoczęto budowę połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką

● Podpisano umowę na budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego

 

Rewitalizacja Śródmieścia

● Oddano do użytku Park Cedron – teren pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron

● Rozpoczęto przebudowę ul. Kopernika i podwórek przy tej ulicy

● Podpisano umowę na rewitalizację Parku Kaszubskiego pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Strzelecką

● Podpisano umowę na budowę ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie

 

Inne zadania

● Oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5

● Przeprowadzono modernizacje w budynkach Przedszkola Samorządowego nr 2

● Przebudowano budynek przy ul. św. Jacka 19

● Rozpoczęto przebudowę i remont budynku na cele związane z kulturą pn. „Kamienica Sztuki”

● Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych i sygnalizację świetlną na ul. Karnowskiego

● Prowadzono zagospodarowanie cmentarza komunalnego

● Rozpoczęto budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”,

● Podpisano umowę na przebudowę parkingu leśnego i budowę przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie” w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Północy, rzeka Reda – miasto Wejherowo”,

● Dofinansowano prace związane z poprawą stanu technicznego i estetycznego zabytku tj. budynku przy ul. 12 Marca 250

● Miasto kontynuowało w ub. roku wymianę starych pieców na proekologiczne systemy grzewcze w mieszkaniach komunalnych. Ponadto w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mieszkańcy złożyli w sumie 50 wniosków do programu "Czyste Powietrze" na likwidację pieców i instalację proekologicznego ogrzewania.

● Przeprowadzono termomodernizację kolejnych budynków komunalnych przy ul. Wniebowstąpienia 5B, ul. Judyckiego 12 i ul. Przemysłowej 42

 

Ponad 75,8 mln zł wyniosły wydatki na oświatę co stanowi 26,95 % całości wydatków budżetowych miasta. Prawie połowę tej kwoty, 35,2 mln zł musiało dołożyć miasto ze swoich środków, gdyż subwencje rządowe na oświatę są zbyt niskie i pokrywają tylko nieco ponad połowę kosztów.

Nie zapomniano także o opiece społecznej. Budżet MOPS wynosił ponad 98 mln zł, z czego na zadania zlecone, powierzone oraz realizację projektów ze środków unijnych wydano prawie 89 mln zł, na zadania własne ponad 10 mln zł.

 

 

 

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2020.

Rok 2020 był dla nas wszystkich niezwykły, bardzo mocno odcisnęła swoje negatywne piętno pandemia koronawirusa. Miasto funkcjonowało normalnie na ile pozwalały na to przepisy epidemiczne, liczne ograniczenia i obostrzenia. Pomimo wielu, znanych powszechnie w całym kraju, trudności związanych z pandemią, w tym przede wszystkim finansowych, w 2020 roku Wejherowo niezmiennie się rozwijało. COVID-19 nas nie zatrzymał! Daliśmy też radę stale piętrzącym się, coraz większym trudnościom związanym z niedofinansowaniem oświaty przez rząd. Subwencje i dotacje na oświatę otrzymywane od rządu z budżetu państwa są zdecydowanie zbyt niskie i pokrywają tylko nieco ponad połowę kosztów. Resztę musieliśmy dołożyć z naszego budżetu, oczywiście kosztem innych zadań.

Jednak dzięki zaangażowaniu i wysiłkom Pana Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta wzrosły o 5% wydatki na miejskie inwestycje stosunku do roku 2019. Podsumowując miniony rok należy przywołać największe inwestycje, czyli oddanie do użytku całego węzła integracyjnego wraz z tunelem na ul. Kwiatowej, Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, parkingu przy szpitalu, Parku Cedron, jak również te mniejsze liczne zadania zrealizowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższe stanowi realizację programu wyborczego Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo.

Na podstawie dokonanej oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2020, stwierdzamy, że budżet i zadania w zeszłym roku zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki.

Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2020 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta oraz za udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy również do współpracowników Prezydenta i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. Dziękujemy radnym, którzy chcieli współpracować na rzecz miasta, przede wszystkim z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.

Zdajemy sobie sprawę z tych potrzeb, które nie są zaspokojone i oczekiwań mieszkańców, które przewyższają nasze możliwości, dlatego z niepokojem obserwujemy coraz większe problemy finansowe w lokalnych samorządach praktycznie w całej Polsce. Mamy nadzieję na sprawiedliwy i uczciwy podział przez rząd ogromnych unijnych pieniędzy, w tym z Funduszu Odbudowy po covidzie. Oczekujemy, że jakaś część z tych setek miliardów złotych – zgodnie z zapowiedziami Pana Premiera Mateusza Morawieckiego – trafi do społeczności lokalnych, w tym do naszego miasta.

 

 

UM Wejherowo / redakcja

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe