Ile kosztuje porada prawna i od czego zależy?

  • 05.09.2019, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Ile kosztuje porada prawna i od czego zależy?
Porady prawne to specyficzny rodzaj usług, z których w określonych sytuacjach musi korzystać każdy z nas. Bardzo często zastawiamy się, ile kosztuje porada prawna w danej sprawie oraz w jaki sposób można z góry oszacować np. koszty porady odnośnie sprawy spadkowej lub sprawy rozwodowej.

W przypadku zwykłego sektora usług sprawa jest znacznie prostsza: cena konkretnej usługi to wypadkowa charakteru usługi, renomy lokalu oraz ewentualnie innych czynników o znaczeniu raczej drugorzędnym. W odniesieniu do pracy, jaką wykonuje radca prawny lub adwokat kwestia staje się jednak o wiele bardziej skomplikowana. Wynika to przede wszystkim ze specyficznego charakteru określonych przepisów polskiego prawa. 

Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Ile kosztuje porada prawna?

Konkretne przepisy polskiego ustawodawstwa określają minimalne ceny porad prawnych dotyczących poszczególnych spraw. Tak więc:

Porada prawna dotycząca rozwodu będzie nas kosztować co najmniej 360 zł
 Przygotowanie umowy w kancelarii prawnej będzie nas kosztować co najmniej 300 zł
 Porada prawna dotycząca sprawy uchylenia wyroku sądu polubownego to koszt w wysokości co najmniej 1 200 zł
 Sformułowanie pisma urzędowego oznacza wydatek na poziomie minimalnie 200 zł,
 Porada prawna dotycząca sprawy o naruszenie posiadania będzie nas kosztować nie mniej, niż 156 zł

Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że podane kwoty progowe stanowią minimalne dopuszczalne wynagrodzenie, jakie za dokonanie określonej czynności może pobrać od nas adwokat. Mówiąc prościej, na przykład przygotowanie przez prawnika umowy nie może kosztować mniej, niż 300 zł, ale może kosztować znacznie więcej.

Inne czynniki wpływające na koszt porady prawnej

W przypadku, kiedy porada prawna w danej kwestii nie stanowi przedmiotu regulacji polskiego prawa, koszt będzie zależał już niemal wyłącznie od czynników typowo rynkowych. Co do zasady więc adwokat w dużym mieście zażyczy sobie za swoje usługi większego honorarium, niż jego kolega po fachu w powiatowym miasteczku liczącym 50 lub 60 tysięcy mieszkańców.

To jednak jeszcze zdecydowanie nie wszystko. Koszty porad prawnych mogą także w sposób naprawdę znaczący różnić się także w obrębie jednego miasta. Stanowi to następstwo kolejnego czynnika o charakterze stricte rynkowym: renomowane kancelarie prawne są po prostu droższe, niż podmioty o mniejszej renomie. Nie bez wpływu na koszt porady prawnej jest także doświadczenie prawnika. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem oraz, na przykład, tytułem doktorskim wyceni swoje usługi nawet dwukrotnie lub trzykrotnie wyżej, niż świeżo upieczony absolwent studiów prawniczych, który znajduje się na początkowym etapie pracy w zawodzie.

Oczywiście, istotne znaczenie będzie mieć także charakter porady. Im bardziej skomplikowana jest sprawa, której dotyczy porada, tym większy będzie jej koszt. W niektórych sytuacjach prawnik może także uzależnić honorarium za poradę od wartości sprawy toczącej się w Sądzie lub sprawy, która ma dopiero zostać do Sądu skierowana.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: